Miljö & återvinning

Föreningen har sedan länge haft ett system för sortering av hushållssopor.

Förutom den sedvanliga åtskillnaden av glas, tidningspapper och kartong & wellpapp finns även anvisningar om vad vi ska göra med hårda plastförpackningar, elektronik och farligt avfall m.m.

Det är viktigt att alla känner till var vi ska slänga våra sopor både för miljön i sin helhet och för 
att hålla nere kostnaderna för föreningens sophämtning.
 
Sorteringen av sopor börjar vanligtvis i köket och därför börjar vi med en genomgång av hur vi 
gör med hushållssoporna.
 

Hushållssopor

Hushållssoporna delas in i kategorierna komposterbart/brännbart och icke brännbart avfall.
 
Komposterbart är sådant som kan komposteras eller rötas, t.ex. matrester, ägg- och räkskal,
hushållspapper, växter och blommor m.m.
 
Brännbart är saker i trä, papper och mjukplast, t.ex servetter, plastfolie, tand- och diskborste, 
blöjor, fimpar/snus och tyg.
 
Icke brännbart avfall är sådant som varken kan komposteras eller brännas. Framförallt rör det 
sig om metallhaltigt avfall som konservburkar, aluminiefolie, dryckesburkar utan pant, kapsyler 
men även läder, gummi, keramik och porslin.
 
Enklast är att ha en behållare i köket för komposterbart/brännbart samt sortera resten av 
soporna i olika påsar för t.ex. icke brännbart avfall, hårda plastförpackningar, tidningspapper, 
kartong/wellpapp, glas, batterier o.s.v.
 
Tänk på att skölja aluminiumfolien och konservburkarna rena från matrester. Hårda 
plastförpackningar ska också sköljas rena men kastas i särskild container.
 
 

Soprum

I anslutning till varje fastighet finns ett litet soprum med två gröna sopvagnar; ett för metall och 
restavfall och ett för komposterbart & brännbart avfall. I respektive vagn slänger vi våra påsar av 
komposterbart/brännbart och tömmer våra påsar med icke brännbart avfall. (Inga plastpåsar 
ska alltså slängas i vagnen med icke brännbart avfall. Mjukplast slängs som bekant bland det 
komposterbara.)
 
OBSERVERA. Förpackningar av plast, papp och plåt m.m får inte läggas i soprummen. Dessa ska läggas i
återvinningscontainrar. Finns exempelvis utanför Sturebergsvägen 5 och vid Coop extra. Om sopkärlen är
överfulla vid tömning kan föreningen drabbas av extra kostnader för tömning.
 

Container

I slutet av varje månad ställs en container upp på baksidan av Sturebergsvägen 1. Den är avsedd för grovsopor. Containern är låst och öppnas med samma nyckel som används till sophusen.
 
 
Vill du veta vad du ska göra med resten av dina sopor kan du klicka på följande kategorier:
 
Återvinningsstationen på Sturebergsvägen 5
Återvinningsstationen på Sturebergsvägen 5.
 
Återvinning som kan göras på föreningens område
 • Batterier
 • Glödlampor
 • Grovsopor (särskilda tider)
 • Hårda plastförpackningar
 • Icke brännbart avfall (koservburkar m.m.)
 • Kartonger/wellpapp
 • Komposterbart/brännbara hushållssopor
 • Mindre elektronik
 • Returpapper
 
Återvinning som görs på andra platser än på föreningens återvinningsplatser
 • Elektriskt eller elektroniskt avfall
 • Farligt avfall (giftigt eller brandfarligt)
 • Kyl och frys
 • Returglas
 
Vissa hjälporganisationer tar dessutom gärna emot möbler, tavlor, böcker och skivor m.m.
För kläder finns det även särskilda containrar utplacerade på olika platser i Haninge.

Ring fastighetsskötaren

Måndagar - torsdagar 7-16
08 - 776 11 11

Brf Vendelsömalm
Lorensbergsvägen 1
136 69 Vendelsö
brf.vendelsomalm@hotmail.com
Copyright 2008-2021