Välkommen till Brf Vendelsömalm!

 

Årsstämma 2021 
 
Stämman genomförs med hjälp av poströstning enligt tidigare meddelande. Din poströst ska ha lämnats in senast den 29 juni. 
 
Inga frågor från medlemmarna har inkommit till styrelsen. 
 
En motion har lämnats in angående möjligheten att börja med källsortering av matavfall. Styrelsen ämnar undersöka förutsättningarna för det.

Ring fastighetsskötaren

Måndagar - torsdagar 7-16
08 - 776 11 11

Brf Vendelsömalm
Lorensbergsvägen 1
136 69 Vendelsö
brf.vendelsomalm@hotmail.com
Copyright 2008-2022