Föreningen har en heltidsanställd fastighetsskötare, Sven Hedman, som sköter det dagliga  underhållet av våra fastigheter. Sven hjälper till med frågor som rör parkeringsplatser, lokaler  samt utgivandet av föreningens informationsblad ”Klenabladet”.  

Fastighetsskötaren närvarar även på styrelsens möten och kan på så sätt hålla styrelsen underrättad om åtgärder som behöver vidtas för att hålla våra lokaler i fint skick.

Expeditionen

På Lorensbergsvägen 1 har fastighetsskötaren sitt kontor (på bottenvåningen direkt till vänster.) Kom gärna in och hälsa på om du behöver hjälp med något eller har frågor!

Kontakt

Sven Hedman går att kontakta alla vardagar mellan 07.00-16.00 på expeditionens telefonnummer 08-776 11 11 eller på mobilnr: 0708-753 156.

Är han tillfälligt ute går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer han upp när han är tillbaka. Det går även bra att maila på brf.vendelsomalm@hotmail.com för mer information. 

Lämna ett meddelande i expeditionens brevlåda går också bra. 

OBS! Efter kl. 16.00 är fastighetsskötaren inte längre i tjänst. Det går bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. 

Under sen kvälls- och nattetid finns följande nummer att ringa: 

Vid VVS-problem 

Vid akuta och dagliga problem gällande rörmokeri kontakta
KA VVS SERVICE AB, tel: 08-607 03 01,  070-794 32 00

Vid akut hjälp 

Vid behov av omedelbar hjälp, då fastighetsskötaren inte är i tjänst, ring SOS Alarmering 08-454 23 34