Föreningen har sedan länge haft ett system för sortering av hushållssopor.

Förutom den sedvanliga åtskillnaden av glas, tidningspapper och kartong & wellpapp finns även anvisningar om vad vi ska göra med hårda plastförpackningar, elektronik och farligt avfall m.m.

Det är viktigt att alla känner till var vi ska slänga våra sopor både för miljön i sin helhet och för
att hålla nere kostnaderna för föreningens sophämtning.

Sorteringen av sopor börjar vanligtvis i köket och därför börjar vi med en genomgång av hur vi
gör med hushållssoporna.

Hushållssopor

Hushållssoporna delas in i kategorierna komposterbart/brännbart och icke brännbart avfall.

Komposterbart är sådant som kan komposteras eller rötas, t.ex. matrester, ägg- och räkskal,
hushållspapper, växter och blommor m.m.

Brännbart är saker i trä, papper och mjukplast, t.ex servetter, plastfolie, tand- och diskborste,
blöjor, fimpar/snus och tyg.

Icke brännbart avfall är sådant som varken kan komposteras eller brännas. Framförallt rör det
sig om metallhaltigt avfall som konservburkar, aluminiefolie, dryckesburkar utan pant, kapsyler
men även läder, gummi, keramik och porslin.

Enklast är att ha en behållare i köket för komposterbart/brännbart samt sortera resten av
soporna i olika påsar för t.ex. icke brännbart avfall, hårda plastförpackningar, tidningspapper,
kartong/wellpapp, glas, batterier o.s.v.

Tänk på att skölja aluminiumfolien och konservburkarna rena från matrester. Hårda
plastförpackningar ska också sköljas rena men kastas i särskild container.

Soprum

I anslutning till varje fastighet finns ett litet soprum med två gröna sopvagnar; ett för metall och
restavfall och ett för komposterbart & brännbart avfall. I respektive vagn slänger vi våra påsar av
komposterbart/brännbart och tömmer våra påsar med icke brännbart avfall. (Inga plastpåsar
ska alltså slängas i vagnen med icke brännbart avfall. Mjukplast slängs som bekant bland det
komposterbara.)

OBSERVERA! Förpackningar av plast, papp och plåt m.m får inte läggas i soprummen. Dessa ska läggas i återvinnings containrar. Finns exempelvis utanför Sturebergsvägen 5 och vid Coop extra. Om sopkärlen är överfulla vid tömning kan föreningen drabbas av extra kostnader .

Container

I slutet av varannan månad placeras en container för grovsopor ut avsedd för föreningens medlemmar. Containern är låst och öppnas med nyckel, märkt med HUSM, samma nyckel som används till sophusen.

Återvinningsstationen på Sturebergsvägen 5.

Återvinning som kan göras på föreningens område

 • Batterier
 • Glödlampor
 • Grovsopor (särskilda tider)
 • Hårda plastförpackningar
 • Icke brännbart avfall (koservburkar m.m.)
 • Kartonger/wellpapp
 • Komposterbart/brännbara hushållssopor
 • Mindre elektronik
 • Returpapper

Återvinning som görs på andra platser än på föreningens återvinningsplatser

 • Elektriskt eller elektroniskt avfall
 • Farligt avfall (giftigt eller brandfarligt)
 • Kyl och frys
 • Returglas

Vissa hjälporganisationer tar dessutom gärna emot möbler, tavlor, böcker och skivor m.m. För kläder finns det även särskilda containrar utplacerade på olika platser i Haninge.