Lägenhetshavaren är skyldig att:

 1. vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 2. vid akut skada omedelbart underrätta styrelsen, vicevärd eller fastighetsskötare.
 3. inte använda lägenhet eller husets gemensamma utrymmen för annat än avsett ändamål eller på sätt som kan vara störande.
 4. inte lämna ytterdörrar olåsta nattetid.
 5. aldrig lämna dörrar till källare och vind olåsta.
 6. se till att källarutrymmen hålls låsta. Olåsta låses av föreningen.
 7. inte förvara brandfarliga vätskor eller dylikt eller på annat sätt orsaka risk för brand i lägenheter, källarutrymmen, garage eller på annan plats inom föreningen.
 8. iaktta sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten.
 9. inte piska eller skaka mattor, sängkläder o d genom fönster eller från balkong, utan endast på plats som anvisats.
 10. inte hänga tvätt på balkong och utomhus så att det kan medföra problem för intillboende.
 11. efter begagnandet av tvättstuga och torkrum väl rengöra maskiner och dylikt.
 12. inte ställa cyklar och mopeder i portar och källargångar.
 13. inte ställa barnvagnar, trehjulingar, kälkar och dylikt i entré- eller trapphus utrymmen.
 14. inte lämna dörrar eller fönster i lägenheten öppna vintertid så att skada orsakas på vattenledningen.
 15. inte lägga torkmatta utanför lägenheten.
 16. rätta sig efter bestämmelserna om kontroll av ohyra och vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till vicevärd/fastighetsskötare, eller direkt till bekämpnings företag.
 17. i sophus endast lägga hushållsavfall och dylikt som är väl inslaget i paket enligt hälsovårdsstadgan.
 18. noggrant följa de föreskrifter som lämnats om anslutningar till centralantenn och inte utan tillstånd av styrelsen uppsätta utomhusantenn på fastigheten.
 19. inte utan styrelsens tillstånd hysa djur och, om tillstånd givits, noga övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. De skall inte heller rastas i planteringar och på lekplatser inom föreningens område.
 20. efter kl 22.00 till 07.00 se till att andra medlemmar inte störs av musik, tv-apparater eller andra störande ljud. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl 08.00 och 18.00 och på lördagar och söndagar mellan kl 10.00 och 16.00.
 21. inte utan styrelsens tillstånd vidtaga ändringar i lägenheten (dock får målning och tapetsering ske utan tillstånd).
 22. inte utan styrelsens tillstånd hyra ut lägenheten i andra hand.
 23. se till att endast lägenhetsinnehavarens och ev inneboendes eller sammanboendes namn finns på namnskylten. Inga andra skyltar får förekomma på dörrarna.
 24. beträffande mattpiskning, sophantering m m dessutom rätta sig efter de regler som finns i kommunala ordnings- och hälsovårds föreskrifter.
 25. inte grilla på balkonger och uteplatser.
 26. inte hänga balkonglådor på utsidan av balkongräcket.
 27. i övrigt rätta sig efter lämnade föreskrifter från styrelsen och vicevärden.