Registrerades av Bolagsverket 2018-10-30

Bildlänk till de senast beslutade stadgarna