Registrerades av Bolagsverket 2024-03-27

Bildlänk till de senast beslutade stadgarna