Till varje lägenhet finns ett källarförråd och ett matkällarförråd.

Kom ihåg att sätt ett lås på förrådet även om du inte använder det. 

Om du behöver mer utrymme att förvara dina saker i finns det ytterligare förrådsutrymmen atthyra. Tag i så fall kontakt med fastighetsskötaren för mer information. 

Cyklar och barnvagnar

På bottenvåningen i varje fastighet finns också ett gemensamt cykelförråd där även barnvagnar och pulkor kan ställas.