Brf Vendelsömalms styrelse består av sju personer varav sex är ordinarie ledamöter och en är suppleant.

Styrelse

OrdförandeRobin Olsen
SekreterareAntoinette Rhein
StyrelseledamotMorgan Fransson
StyrelseledamotPontus Pettersson
StyrelseledamotRebecka Lennse
StyrelseledamotSandra Haglund
SuppleantDavid Tegnér

Revisor och revisorsuppleant

RevisorPer EngzellEngzells Revisionsbyrå AB
Ordinarie revisorTommy Brobäck
RevisorsuppleantVakant

Valberedning

Vakant