Brf Vendelsömalms styrelse består av sex personer varav fyra är ordinarie ledamöter och två är suppleanter. Nuvarande styrelse valdes på föreningens årsmöte 30 juni 2021.

Styrelse

OrdförandeSimon Nordström
SekreterareAntoinette Rhein
StyrelseledamotRobin Olsen
StyrelseledamotPontus Pettersson
StyrelseledamotRebecka Lennse
StyrelseledamotSandra Haglund
SuppleantDavid Tegnér

Revisor och revisorsuppleant

RevisorPer EngzellEngzells Revisionsbyrå AB
Ordinarie revisorTommy Brobäck
RevisorsuppleantVakant

Valberedning

Vakant