Brf Vendelsömalm består av 133 lägenheter i sju fastigheter. Alla lägenheterna är bostadsrätter fördelade på tre våningsplan samt bottenvåning.

Klicka på önskad lägenhet för större ritning. (Avvikelser från ritningarna kan förekomma.)
Bilden visar planlösning för våning 1-3 i alla fastigheter.

Bottenvåningarna i husen rymmer som mest två lägenheter med uteplats. Några av fastigheterna har uthyrningslokaler, garage eller tvättstuga på detta plan.