För föreningens medlemmar finns möjlighet att hyra antingen vanlig parkeringsplats, parkeringsplats med eluttag eller eget garage. Kontakta styrelsen om du vill veta vad som finns ledigt.

Ansökningsblanketter 

Lämna ifylld och undertecknad blankett i brevlådan på expeditionen, Lorensbergsvägen 1.
Alternativt skicka inskannad blankett till brf.vendelsomalm@hotmail.com.

Anmälningsblankett för köplats till P-Plats
Anmälningsblankett för köplats till garage
Anmälningsblankett för köplats till motorvärmare

Aimo-Park

Föreningen har ett avtal med Aimo-Park för parkeringsövervakning. Det innebär att det är dit som du ska vända dig om ett främmande fordon har parkerats på din p-plats. Kundtjänst och frågor om utfärdade kontrollavgifter, ring Aimo-Park på tel. 0771-96 90 00.

Gästparkering

Restaurangens kundparkering på Sturebergsvägen kan användas som gästparkering enligt de regler som skyltningen anger, d.v.s p-skiva tre timmar mellan kl. 10.00 och 24.00. Längre bort på Lorensbergsvägen och längre ner på Klenavägen finns ett antal 48-timmarsparkeringar.

Parkering vid flyttning

Kom ihåg att det råder p-förbud på gårdarna! Om du behöver längre tid för att lasta och lossa och särskilda skäl föreligger kan du kontakta fastighetsskötaren (vardagar 07.00-15.00) så kan ett tillfälligt tillstånd erhållas.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller inte på föreningens mark och inte på platser på föreningens mark där p-skiva ska användas. (Se kommunens regler om parkeringstillstånd som bifogats eventuellt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.)

MC-garage

Föreningen har även ett separat garage avsett för motorcyklar. Fastighetsskötaren kan svara på frågor som rör detta.

Tillåtna fordon

För att få en parkeringsplats måste medlemmen inneha ett motorfordon såsom bil, lätt lastbil eller motorcykel. Andra slag av fordon så som släp, lastbil eller husbil/husvagn tillåts inte. Detta gäller även typer av fordon som inte omnämns specifikt. Det är inte heller tillåtet att nyttja parkerings eller garage till enbart förvaring av tillhörigheter eller fordon.

Parkeringsplats med eluttag

Du som medgivits parkeringsplats med eluttag är skyldig att överlåta dig din vanliga parkeringsplats till näste medlem i kö. Det är inte tillåtet att hyra en parkeringsplats med eluttag och en vanlig parkeringsplats.

För mer information om vilka bestämmelser som gäller för parkeringsplatserna och garagen – se medlemspärmen.